Yhteisopettajuudesta voimaa

Kevät on jo pitkällä ja paljon olemme tänä vuonna tehneet.

Suuri voimavara opettajalle on työpari, jonka kanssa suunnitellaan ja tehdään työtä yhdessä. Kahden ekaluokan oppilaat ovat meidän yhteisiä oppilaitamme. On oppilaan etu, että hänellä on kaksi tuttua aikuista koko ajan lähellä. Me opettajat voimme myös yhdessä pohtia oppilashuoltoon liittyvistä asioista, kun oppilaat ovat tuttuja meille molemmille. Haastavista tilanteista ei tarvitse selviytyä yksin. On aina kollega lähellä, jonka kanssa voidaan asiat selvittää yhdessä. Yhteisopettajuutta voimme suositella kaikille. Enää emme haluaisi tätä työtä tehdä vain yksin.

Useita projekteja ja ryhmätöitä olemme tehneet yhdessä, mm. avaruusprojekti ja eläintutkimus. Kahden luokan oppilaat olemme jakaneet aina sellaisiin ryhmiin, että joka ryhmässä on monenlaisia oppijoita. Lukijat auttavat lukemaan opettelevia, rohkeat rohkaisevat ujompia oppijoita yhteisissä projekteissa.

Istumajärjestyksen suunnittelemme myös aina valmiiksi niin, että jokaisella oppilaalla on aina oma paikka vapaana kummassakin luokkatilassa. Tämä helpottaa siirtymisissä, eikä paikkaa tarvitse etsiä, vaikka oppilaat vaihtavatkin luokkatilaa aina välillä.

Musiikinopetusta olemme kokeilleet tänä vuonna siten, että tunnilla on kaksi opettajaa ja oppilaita on kolmen luokan puolikkaat ryhmät. Oppilaita on ollut noin 33 musiikin tunneilla. Samanaikaisopettajuus on sujunut hyvin näillä tunneilla. Näin voisi jatkaa myös ensi vuonna. Katsotaan, miten käy.

Tulevaisuutta varten olemme suunnittelemassa toimivampaa oppimisympäristöä.Tätä suunnitelmaa pyrimme kehittämään koko ajan ja toivomme, että saisimme rahoitusta suunnitelman toteuttamista varten. Jatkossa haluamme painottaa kädentaitoja ja toiminnallisuutta opetuksessamme. Teemat ja kokonaisvaltaisuus ovat myös keskeisessä osassa.

Odotamme innolla ensi syksyä, kun pääsemme yhdessä kokeilemaan uusia suunnitelmiamme.

Kaisa / Jonna ja Anu

Advertisements

Tulevaisuuden koulu – ajankohtaiset huhtikuussa

Kevään aikana olemme saaneet valmiiksi 3B ja 5C -luokkien yhteistyönä tableteilla tehdyt musiikkivideot. Oppilaat jaettiin pareihin, joissa oli aina 1 kolmasluokkalainen ja 1 viidesluokkalainen. Parit tekivät ensin musiikin valmiiksi iPadien GarageBand -sovelluksella. Tämän jälkeen parit tekivät omaan musiikkiin runon. Runon jälkeen parit suunnittelivat videon musiikkiin ja runoon. Näin saatiin aikaan musiikkivideot.

Tällä hetkellä työstämme samoilla pareilla sarjakuvia iPadien sovelluksia apuna käyttäen. Tällä hetkellä olemme menossa sarjakuvan suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmat tehdään iPadien ajatuskartta -sovelluksella. Tämän jälkeen alamme tekemään ns. piirustustyötä ja sarjakuvien pitäisi olla valmiina toukokuun lopussa.

Oppilaat ovat olleet innostuneita ja motivoituneita projektien tekemiseen, vaikka ovatkin eri luokka-asteilta.

Koulullemme on hankittu tänä vuonna 11 kpl tabletteja. Nämä laitteet jaetaan opettajille, jotka ovat sitoutuneet Tulevaisuuden peruskoulu -projektiin, kouluttautumiseen sekä oppilastyöhön näillä laitteilla.

Syksyllä aloitamme tekemään KA1-hakemusta ja samalla kansainvälisyyssuunnitelma päivitetään OPSin ja projektin mukaiseksi.

Toukokuun aikana koulumme opettajia käy Helsingissä Tulevaisuuden peruskoulu -projektin seminaarissa, jossa tarkoituksena on luoda kontakteja muihin projektikouluihin.

Koulutuksesta ideoita tulevaan

Kävimme kuukausi sitten kuuntelemassa Kiiminkijoen koulun alkuopettajia Tanjaa ja Ninaa, jotka ovat jo useamman vuoden toteuttaneet joustavaa alkuopetusta. Mukaan tarttui hyviä käytännön ideoita niin työjärjetyksen rakentamisen kannalta kuin yksittäisten aineiden sisältöjen opettamisesta. Ideoiden pohjalta ajattelimme vahvistaa ensi lukuvuonna yhteisopettajuuttamme entistestään siten, että nykyisten äidinkielen Vihervaara-ryhmätuntien lisäksi jakaisimme yhden luokan oppilaat entisillä puolen ryhmän tunneilla kahteen ryhmään oppilaiden taitotasosta sekä tuniin sisällöstä riippuen. Yhdellä luokalla on tällöin kaksi opettajaa entisen jakotunnin pysyvän ryhmäjaon sijasta. Näin myös yhdellä luokalla on koulun alkamis- ja päättymisaika aina sama.

Matematiikan tunnit olemme pitäneet tänä lukuvuona omissa luokissa, mutta ensi vuonna suunnitelmissa olisi lisätä yhteistyötä ja toiminnallisuutta luokkien kesken. 1. ja 2. luokkien matematiikan sisällöistä löytyy paljon asioita, joita pystyy opettamaan ja käsittelemään yhtä aikaa ja tähän asiaan Kiiminkijoen opettajat ovat erityisesti perehtyneet ja valmisteelleet siihen liittyvää oppimateriaalia. Olisimme kiinnostuneita myös kokeilemaan tuota toiminnallista oppimateriaalia, mutta emme kuitenkaan uskalla vielä luopua omista oppiasteemme kirjoista.

Katsotaan, miten nämä ideat kehittyvät kevään aikana:)

Piia ja Satu

Vuoden alun kuulumisia

Uuteen vuoteen 2015 lähdimme muokkaamalla äidinkielen ryhmät vastaamaan oppilaiden tämän hetkistä tarvetta. Pikkumetsäläiset keskittyvät lukemisen perusharjoitteluun sanatasolla sekä harjoittelevat kirjoittamisen alkeita erityisopettajan johdolla. Ikimetsässä luetaan ja kirjoitetaan lausetasolla ja pelataan Ekapeliä omalla henkilökohtaisella tasolla. Etu- ja Takamarketin väki vuorottelevat kokonaisteoksen lukemisen ja esittelemisen kanssa sekä toisella viikkotunnilla kirjoittavat erilaisia tekstejä tietokoneella ja harjoittelevat kymmensormijärjestelmän alkeita.

Vuoden alkuun toteutimme koko koulun eka- ja tokaluokkalaisten yhteisen avaruusprojektin, jossa oppilaat työskentelivät ryhmissä parin viikon ajan yhdeksällä eri pisteellä. Luokkien opettajat olivat valmistelleen kukin luokkaansa muutaman pisteen. Avaruusprojekti näkyy myös kuvataiteen ja käsityön projekteissa. Lapset saavat suunnitella omat rakettinsa sekä ryhmien yhteiset robotit tai tutkimusasemat. On ollut mukava tehdä yhteistyötä isolla porukalla ja nähdä lapsien nauttivan:)

Piia ja Satu

Bloggauksen aloittaminen.

Tänään alkoi sitten blogin tekeminen oppilaiden kanssa. 3B ja 5C -luokat tekivät ensimmäiset blogimerkintänsä kidblog -sivustolle. Blogisivu on luokkiemme yhteinen, yksityinen sivusto, johon ei pääse ulkopuolelta katsomaan, vaan blogeja lukeakseen pitää omata käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tulemme tekemään blogiin erilaisia kirjoituksia ja opettelemme kommentoimaan toisten kirjoituksia hyvien tapojen mukaisesti. Yksi yhteinen ja säännöllinen bloggaus tulee olemaan molempien luokkien omat läksyblogit. Läksyblogeissa luokkiemme järjestäjät tulevat ilmoittamaan päivittäiset läksyt ja muut tapahtumat, joita luokissamme tapahtuu.

Tällaisia ajatuksia tällä kertaa täältä Hintan koulun uumenista.

Tero ja Petri

Yhteistyön voimaa

Syyslukukausi on kulunut vauhdikkaasti uusia juttuja kokeillen. Osa kokeilusta on ollut onnistuneempia kuin toiset :), mutta kaiken kaikkiaan olemme  oikein tyytyväisiä sekä omaan että oppilaiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteisessä joulujuhlaesityksessämme olemme päässeet konkreettisesti hyödyntämään syksyn aikana kertyneitä taitoja. Oppilaat muodostivat ryhmiä annettujen joulurunojen ympärille. Ryhmät jakautuivat luontevasti ns. sekaryhmiin 1-2. luokkalaisten kesken. Oppilaat suunnittelivat itsenäisesti, miten haluavat runon esittää. Kaikissa ryhmissä roolit oli onnistuttu jakamaan oppilaiden henkilökohtaisten taitojen mukaan. Autoimme lähinnä viimeistelyssä ja koreografioiden luomisessa. Vaikka syksyn aikana välillä tuntuikin epätoivoiselta saada oppilaat toimimaan ryhmissä tarkoituksenmukaisesti, oli nyt kiva huomata, kuinka itsenäisesti oppilaat työskentelivät keskenään. Pääsimme aika helpolla juhlan suunnittelun suhteen;)

Nyt hyvillä mielin kohti joulujuhlaa ja joululomaa!

Piia ja Satu

IPad-projektin kevään konkretiaa.

Seuraavassa kolme konkreettista työtä, jotka tulemme tekemään 3B- ja 5C-luokan kesken kevään aikana.
Sarjakuva: Ohjeistuksena tarina, josta tehdään sarjakuva. Tarinan kirjoittaminen pareittain ohjeiden mukaan. Simplemind+ -ohjelmalla ajatuskartta, jonka avulla suunnitellaan juoni. Pic2comic -ohjelmalla otetaan kuvat ja muokataan. Stripdesignerilla laitetaan kuvat sarjakuva -formaattiin ja OneNote -ohjelmalla tulostetaan valmis sarjakuva kaikkien luettavaksi.
1. Pareittain mietitään ajatuskartta sekä tarina. Kirjoitetaan yhdessä tarina koneelle ja muokataan sitä.
Image [2]
2. MIetitään tarinan pääkohdat, joista laaditaan sarjakuvan muotoon kuvitus. Kuvat otetaan pic2comic -ohjelman avulla ja muokataan samalla.
Image [3]
3. Kun kuva on otettu ja muokattu, sijoitetaan se stripdesigner -ohjelmaan, jolla tehdään lopullinen sarjakuvatuotos. Sarjakuvat tallennetaan kuviksi kuvat-kansioon.
Image
Kuvat siirretään OneNote -ohjelmaan, jolla tehdään viimeistely tulostukseen. Tämä siirtäminen vaatii tilinkäyttöoikeuksien hallitsemista iPadissa (tarvittaessa Petri ja Tero auttaa tässä asiassa). Valmis sarjakuva tulostetaan sarjakuvaksi.
(3.-6. luokkalaiset; pic2comic, stripdesigner, simplemind+, OneNote)
Musiikkivideo: Ohjeistuksena oman musiikkikappaleen tekeminen musiikkivideoksi. Musiikki tulee sisältää runon sekä itse tehdyn musiikkitaustan. Videossa tulee olla tarina, joka kertoo omalta osaltaan sen, mistä laulussa ja runossa on kyse.
Runo tehdään yhdessä parin kanssa. Aihealueen voi valita opettaja oman valintansa mukaan. Runo kirjoitetaan valmiiksi Wordilla tai Pages tai muistiinpano-ohjelmalla.
Musiikki ja laulu tehdään GarageBandilla. Musiikki luodaan SMART-soittimilla tai oikeilla virtuaalisoittimilla, jos on tarpeeksi soittotaitoa. Runo äänitetään GarageBandin äänittimillä taustamusiikin päälle.
Image [4]
Tämän jälkeen musiikki tallennetaan valmiiksi biisiksi.
IMoviella tehdään video ko. kappaleeseen/runoon. Kuvataan pareittain video omaan runoon. Lisätään ääniraidalle GarageBandilla luotu musiikki.
Image [5]
Viimeistellään video ja esitetään se koko luokalle/ryhmälle.
(5.-6.luokkalaiset; GarageBand sekä iMovie)
 
Blogi: Luokan oppilaiden blogi esimerkiksi päiväkirjaksi viikottaiseen työskentelyyn. Blogia pidetään yllä Kidblog-sivuston avulla. Oppilaat lisäävät pareittain molempien luokkien läksyt blogiin. Parit myös kirjoittavat viikon tapahtumat ylös ja mahdollisesti tuleviakin tapahtumia.
Image [6]
 
Blogia ylläpidetään Kidblog -ohjelman avulla. (2.-6.luokkalaiset; KidBlog)
Tällaisia suunnitelmia.
Tero ja Petri

Kaveripurkit ja pallopäivät:)

Yhteistyötä aloitettaessa toinen luokista oli toiminut jo vuoden itsenäisenä luokkana, joten tottuminen luokkarajoja rikkovaan työskentelyyn vie aikaa (toisilta oppilailta enemmän ja toisilta vähemmän). Yhteistyön edistämiseksi olemme kehittelleet erilaisia toimintatapoja. Istumajärjestyksen suunnittelu oli niistä yksi ja siihen lisäksi suunnittelimme käyttäytymistä kontrolloimaan väriryhmät. Molemmissa luokissa on samat väriryhmät, jotka voivat kerätä itselleen hyvällä käyttäytymisellään ja työskentelyllään palloja, joista palkitaan eri tavoin aina viikon päättyessä. Palloja voi kerätä molemmista luokista ja tarkoituksena olisi, että ryhmän jäsenet oppisivat pitämään huolen toisistaan ja omastakin toiminnastaan.

Kaveripurkit edistävät välituntien sosiaalista toimintaa. Joka päivänä tietyllä välitunnilla on kaveripurkkivälitunti, jolloin arvottu porukka (kaksi oppilasta molemmilta luokilta) keksii yhteistä tekemistä jättämättä ketään ulkopuolelle. Täytyy myöntää, että alku on ollut vähän tahmeaa: kavereita ei meinata muistaa ja jotkut oppilaat eivät haluaisi viettää välituntia ennalta sovitussa porukassa… Uskomme kuitenkin, että sinnikkyys palkitaan (tääsäkin asiassa):).

Piia ja Satu

Teemakohtainen kehityssuunnitelma – Tablet-laitteiden opetuskäyttö

Tablet-laitteiden opetuskäytön kehittämisessä haetaan tulevaa opetussuunnitelmaa tukevia toimintoja, yhteistyötä yli luokkarajojen ja vertaisoppimista. Tarkoituksena on hankkia koululle lisää tabletteja, mm. opettajille tulee vuoden 2015 alusta käyttöön henkilökohtaiset laitteet, jolloin on mahdollista perehtyä myös opetuskäyttöön koulutuksien myötä. Vastuuhenkilöinä tässä kehittämiskohteessa ovat Tero Kärenlampi sekä Petri Lyytikäinen.

Eri luokka-asteille opetettavat pakolliset sisällöt käydään läpi ja valitaan opetussuunnitelmaa tukevia toimintoja esim. iMovie -ohjelmalla elokuvia (tekstin tuottaminen sekä äänen, kuvan, videon tekeminen). Tiedon kriittinen arviointi ja erilaisten laitteiden käyttötaidon opetus kulkee ohessa mukana. Selvitetään erilaisia tapoja dokumentoida työtä ja käyttää laitteita oppimista tukevissa toiminnoissa. Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden koulumme kehittämisryhmien kanssa. Ajoitus kulkee yhdessä Ops-suunnitelman etenemisen kanssa. Hakeudutaan koulutuksiin ja tehdään Ka1-hakemus keväällä 2015, mahdollisten ulkomaisten kontaktien löytymisen kautta syvennetään yhteistyötä kansainväliseen suuntaan.

Haetaan soveltuva yhteisöllinen palvelu, jota voidaan hyödyntää opetuksessa.

Arviointia tehdään kokoajan projektin etenemisen myötä. Väliarvioinnit tehdään lukuvuosittain ja ensimmäinen toteutetaan keväällä 2015.

YTO-koulutusta odotellessa…

Aloitimme syysloman jälkeen seuraavan vaiheen oppilaiden yhteistyön lisäämisessä. Jo ennen lomaa saimme Anu-opelta vinkkiä, miten luokkien istumajärjestykset kannattaa suunnitella yhdessä, jotta kahden luokan välinen yhteistyö on mahdollisimman joustavaa ja toimivaa. Luokkaparityöskentelyn lisäksi kokeilimme ennen lomaa ryhmätyöskentelyä, jossa oli yhdistetty kaksi luokkaparia. Näiden perusteella teimme uudet istumajärjestykset ryhmämuotoon, mikä mahdollistaa ryhmien työskentelyn jommassa kummassa luokassa niin, että pulpettiryhmä on aina vapaana toisen luokkaparin luokassa. Nyt sitten odottelemme innokkaana keskiviikon Yto-koulutusta uusien ideoiden toivossa:)