Kaveripurkit ja pallopäivät:)

Yhteistyötä aloitettaessa toinen luokista oli toiminut jo vuoden itsenäisenä luokkana, joten tottuminen luokkarajoja rikkovaan työskentelyyn vie aikaa (toisilta oppilailta enemmän ja toisilta vähemmän). Yhteistyön edistämiseksi olemme kehittelleet erilaisia toimintatapoja. Istumajärjestyksen suunnittelu oli niistä yksi ja siihen lisäksi suunnittelimme käyttäytymistä kontrolloimaan väriryhmät. Molemmissa luokissa on samat väriryhmät, jotka voivat kerätä itselleen hyvällä käyttäytymisellään ja työskentelyllään palloja, joista palkitaan eri tavoin aina viikon päättyessä. Palloja voi kerätä molemmista luokista ja tarkoituksena olisi, että ryhmän jäsenet oppisivat pitämään huolen toisistaan ja omastakin toiminnastaan.

Kaveripurkit edistävät välituntien sosiaalista toimintaa. Joka päivänä tietyllä välitunnilla on kaveripurkkivälitunti, jolloin arvottu porukka (kaksi oppilasta molemmilta luokilta) keksii yhteistä tekemistä jättämättä ketään ulkopuolelle. Täytyy myöntää, että alku on ollut vähän tahmeaa: kavereita ei meinata muistaa ja jotkut oppilaat eivät haluaisi viettää välituntia ennalta sovitussa porukassa… Uskomme kuitenkin, että sinnikkyys palkitaan (tääsäkin asiassa):).

Piia ja Satu

Advertisements