Yhteistyön voimaa

Syyslukukausi on kulunut vauhdikkaasti uusia juttuja kokeillen. Osa kokeilusta on ollut onnistuneempia kuin toiset :), mutta kaiken kaikkiaan olemme  oikein tyytyväisiä sekä omaan että oppilaiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteisessä joulujuhlaesityksessämme olemme päässeet konkreettisesti hyödyntämään syksyn aikana kertyneitä taitoja. Oppilaat muodostivat ryhmiä annettujen joulurunojen ympärille. Ryhmät jakautuivat luontevasti ns. sekaryhmiin 1-2. luokkalaisten kesken. Oppilaat suunnittelivat itsenäisesti, miten haluavat runon esittää. Kaikissa ryhmissä roolit oli onnistuttu jakamaan oppilaiden henkilökohtaisten taitojen mukaan. Autoimme lähinnä viimeistelyssä ja koreografioiden luomisessa. Vaikka syksyn aikana välillä tuntuikin epätoivoiselta saada oppilaat toimimaan ryhmissä tarkoituksenmukaisesti, oli nyt kiva huomata, kuinka itsenäisesti oppilaat työskentelivät keskenään. Pääsimme aika helpolla juhlan suunnittelun suhteen;)

Nyt hyvillä mielin kohti joulujuhlaa ja joululomaa!

Piia ja Satu

Advertisements

IPad-projektin kevään konkretiaa.

Seuraavassa kolme konkreettista työtä, jotka tulemme tekemään 3B- ja 5C-luokan kesken kevään aikana.
Sarjakuva: Ohjeistuksena tarina, josta tehdään sarjakuva. Tarinan kirjoittaminen pareittain ohjeiden mukaan. Simplemind+ -ohjelmalla ajatuskartta, jonka avulla suunnitellaan juoni. Pic2comic -ohjelmalla otetaan kuvat ja muokataan. Stripdesignerilla laitetaan kuvat sarjakuva -formaattiin ja OneNote -ohjelmalla tulostetaan valmis sarjakuva kaikkien luettavaksi.
1. Pareittain mietitään ajatuskartta sekä tarina. Kirjoitetaan yhdessä tarina koneelle ja muokataan sitä.
Image [2]
2. MIetitään tarinan pääkohdat, joista laaditaan sarjakuvan muotoon kuvitus. Kuvat otetaan pic2comic -ohjelman avulla ja muokataan samalla.
Image [3]
3. Kun kuva on otettu ja muokattu, sijoitetaan se stripdesigner -ohjelmaan, jolla tehdään lopullinen sarjakuvatuotos. Sarjakuvat tallennetaan kuviksi kuvat-kansioon.
Image
Kuvat siirretään OneNote -ohjelmaan, jolla tehdään viimeistely tulostukseen. Tämä siirtäminen vaatii tilinkäyttöoikeuksien hallitsemista iPadissa (tarvittaessa Petri ja Tero auttaa tässä asiassa). Valmis sarjakuva tulostetaan sarjakuvaksi.
(3.-6. luokkalaiset; pic2comic, stripdesigner, simplemind+, OneNote)
Musiikkivideo: Ohjeistuksena oman musiikkikappaleen tekeminen musiikkivideoksi. Musiikki tulee sisältää runon sekä itse tehdyn musiikkitaustan. Videossa tulee olla tarina, joka kertoo omalta osaltaan sen, mistä laulussa ja runossa on kyse.
Runo tehdään yhdessä parin kanssa. Aihealueen voi valita opettaja oman valintansa mukaan. Runo kirjoitetaan valmiiksi Wordilla tai Pages tai muistiinpano-ohjelmalla.
Musiikki ja laulu tehdään GarageBandilla. Musiikki luodaan SMART-soittimilla tai oikeilla virtuaalisoittimilla, jos on tarpeeksi soittotaitoa. Runo äänitetään GarageBandin äänittimillä taustamusiikin päälle.
Image [4]
Tämän jälkeen musiikki tallennetaan valmiiksi biisiksi.
IMoviella tehdään video ko. kappaleeseen/runoon. Kuvataan pareittain video omaan runoon. Lisätään ääniraidalle GarageBandilla luotu musiikki.
Image [5]
Viimeistellään video ja esitetään se koko luokalle/ryhmälle.
(5.-6.luokkalaiset; GarageBand sekä iMovie)
 
Blogi: Luokan oppilaiden blogi esimerkiksi päiväkirjaksi viikottaiseen työskentelyyn. Blogia pidetään yllä Kidblog-sivuston avulla. Oppilaat lisäävät pareittain molempien luokkien läksyt blogiin. Parit myös kirjoittavat viikon tapahtumat ylös ja mahdollisesti tuleviakin tapahtumia.
Image [6]
 
Blogia ylläpidetään Kidblog -ohjelman avulla. (2.-6.luokkalaiset; KidBlog)
Tällaisia suunnitelmia.
Tero ja Petri